Prestatiemanagement & reporting

Meten is weten. Niet alleen door heldere en ambitieuze doelen te stellen, maar ook door de financiële en niet-financiële kpi's in de planning en control cyclus te integreren. Externe verantwoording in een Integrated Report is dan een logisch vervolg.

Onze dienstverlening is er op gericht om de waarde die organisaties op lange termijn voor al hun stakeholders creëren inzichtelijk te maken, hen in staat te stellen hier op een geïntegreerde manier op te kunnen sturen en transparant verantwoording af te leggen over de bereikte resultaten.

TOSCA biedt op dit thema verschillende diensten:

  • Trainingen en workshops over de aanpak voor geïntegreerd prestatiemanagement
  • Advies over inrichting van geïntegreerde sturing in de organisatie
  • Quick scan reporting
  • Benchmarks
  • Begeleiding van het geïntegreerd jaarverslag proces
  • Quick scan audit readiness
  • Ambities vertalen in concrete, uitvoerbare plannen

Iedere organisatie is anders en heeft eigen vragen en behoeften, we denken graag mee over een maatwerkoplossing voor uw vraagstuk. Waar nodig zetten wij experts uit ons brede netwerk in.

Voor vragen op dit thema, neem contact op met:

Lange termijn waardecreatie als waarborg voor continuïteit van de onderneming.