Impactanalyse Sustainable Development Goals

Logistiek dienstverlener

Inzicht hebben in onze impact op de SDGs en de impact die de SDGs op ons bedrijf hebben hoort hierbij. Bij een grote logistieke dienstverlener heeft Esther  het proces begeleid om de impact op de 17 Sustainable Development Goals en de subtargets in kaart te brengen. De resultaten van deze analyse zijn zowel gebruikt als input voor strategievorming als voor het jaarverslag. Eerder had het bedrijf zelf al globaal gekeken naar de belangrijkste kansen en risico’s die de SDGs met zich meebrengen voor het bedrijf.

Nu was het tijd om een vervolgstap maken door de positieve en negatieve impacts op de SDGs in kaart te brengen en de kansen en risico’s  concreet te benoemen. Ook investeerders vroegen hiernaar.

Na het uitvoeren van deze analyse, waarbij medewerkers van verschillende afdelingen waren betrokken, zijn de SDG thema’s gekoppeld aan de materiële thema’s. Waar nodig zijn thema’s toegevoegd. De nieuwe lijst is eerst intern gevalideerd en geprioriteerd. Vervolgens zijn ook de stakeholders gevraagd om hun mening. Tijdens de stakeholderdialoog zijn de uitkomsten besproken en is er in groepen dieper ingegaan op specifieke thema’s

 

Terug naar projecten