Materialiteitsanalyse

Financiƫle instelling

Er zijn veel manieren om de vaak complexe en grote kring van stakeholders te benaderen. Denk aan rondetafelgesprekken, persoonlijk interviews of (digitale) enquêtes. Om met de laatste te beginnen: je kan er een grote groep mee bereiken, het is efficiënt en de uitkomst is moeilijk te manipuleren, maar wel eenzijdig. Enquêtes geven geen ruimte voor dialoog en uitwisseling van gedachten. Zelf ben ik groot voorstander van een echte dialoog en een persoonlijke benadering. Zo heb ik vorig jaar diverse stakeholders geïnterviewd ten behoeve van een materialiteitsanalyse. Daarbij bleek dat geïnterviewden het op prijs stellen dat ze gehoord worden en dat er tijd voor hen gemaakt wordt. En het mag dan arbeidsintensief zijn, ik merkte al snel dat er werd nagedacht over de antwoorden. Hierdoor krijgt de onderneming een met redenen omkleed inzicht in welke onderwerpen de stakeholder daadwerkelijk belangrijk vindt.

Terug naar projecten