Purpose workshop

Een purpose workshop heeft als doel bewustwording te creëren over de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en op zowel organisatieniveau als op individueel niveau te verkennen waar belangrijke (mogelijke bijdragen liggen). Een purpose workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Megatrends & SDGs
  2. Interactief onderdeel: Kansen en risico’s voor de organisatie bepalen
  3. Purpose en purposegedreven organisaties
  4. Interactief onderdeel: Persoonlijke purpose
  5. Interactief onderdeel: organisatie purpose formuleren
  6. Samenvatting en afsluiting

Klanten & partners