Strategie & waardecreatie

Alles begint bij het definiëren van je strategie en de waarde die de organisatie creëert en wil creëren voor stakeholders, nu en in de toekomst. Het in kaart brengen van deze waardecreatie en materiële risico’s, kansen en impacts is een belangrijke eerste stap. Ook het identificeren van stakeholders en hun belangen is hier onderdeel van. Op de belangrijkste thema’s een lange termijn ambitie bepalen en van hieruit terug redeneren wat er op lange, middellange en korte termijn dient te gebeuren is essentieel voor het realiseren van de beoogde waardecreatie.

Onze dienstverlening is er op gericht om deze voor velen abstracte materie hanteerbaar te maken.

TOSCA biedt op dit thema verschillende diensten:

  • Sectoranalyse (incl. trends & concurrentie)
  • Stakeholderanalyse en stakeholderdialoog
  • Dubbele Materialiteitsbepaling
  • CSR plan op 1 A4: van ambitie, doelen, strategische keuzes naar acties en KPI's
  • Transformative programma met de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit: Next steps towards 2030
  • Het verankeren van duurzaamheid in de Corporate Strategie, bijvoorbeeld aan de hand van de Sustainable Development Goals
  • Waardecreatiemodel
  • SDG quick scan
  • Trainingen en workshops waarmee u kennis vergaart over lange termijn waardecreatie

Iedere organisatie is anders en heeft eigen vragen en behoeften, we denken graag mee over een maatwerkoplossing voor uw vraagstuk. Waar nodig zetten wij experts uit ons brede netwerk in.

Voor vragen over dit thema, neem contact op met:

TOSCA maakt lange termijn waardecreatie tastbaar en hanteerbaar zodat organisaties kunnen excelleren op duurzaamheid.

Klanten & partners