Strategie & waardecreatie

Alles begint bij het definiëren van de waarde die de organisatie creëert en wil creëren voor stakeholders, nu en in de toekomst. Het in kaart brengen van deze waardecreatie en materiële risico’s, kansen en impacts is een belangrijke eerste stap. Ook het identificeren van stakeholders en hun belangen is hier onderdeel van. Op de belangrijkste thema’s een lange termijn ambitie bepalen en van hieruit terug redeneren wat er op middellange en korte termijn dient te gebeuren is essentieel voor het realiseren van de beoogde waardecreatie.

Onze dienstverlening is er op gericht om deze voor velen abstracte materie hanteerbaar te maken.

TOSCA biedt op dit thema verschillende diensten:

  • Trainingen en workshops waarmee u kennis vergaart over lange termijn waardecreatie
  • Stakeholderanalyse en stakeholderdialoog
  • Materialiteitsbepaling
  • CSR plan op 1 A4
  • Het verankeren van duurzaamheid in de Corporate Strategie, bijvoorbeeld aan de hand van de Sustainable Development Goals
  • 'True' marketing & propositie ontwikkeling
  • Environmental Claims

TOSCA maakt lange termijn waardecreatie tastbaar en hanteerbaar zodat organisaties kunnen excelleren op duurzaamheid.