Rapportage & CSRD

Meten is weten. Niet alleen door heldere en ambitieuze doelen te stellen, maar ook door de financiële en niet-financiële kpi's in de planning en control cyclus te integreren. Externe verantwoording in een duurzaamheidsverslag of MVO verslag, een ESG verslag of een geïntegreerd verslag is dan een logisch vervolg. En vaak is dit zelfs de start om ook intern meer op duurzaamheid te gaan sturen.

Onze dienstverlening is er op gericht om de waarde die organisaties op lange termijn voor al hun stakeholders creëren inzichtelijk te maken, hen in staat te stellen hier op een geïntegreerde manier op te kunnen sturen en transparant verantwoording af te leggen over de bereikte resultaten.

TOSCA biedt op dit thema verschillende diensten:

  • Advies over en realisatie van duurzaamheidsverslagen, geïntegreerde verslagen en ESG verslagen
  • CSRD gap analyse
  • Begeleiding van het proces van totstandkoming van uw duurzaamheids-, ESG of geïntegreerde jaarverslag
  • Auditgereedheid CSRD
  • Rapportage in overeenstemming met CSRD
  • Contextgebaseerde rapportage: Thresholds & alloctions

Iedere organisatie is anders en heeft eigen vragen en behoeften, we denken graag mee over een maatwerkoplossing voor uw vraagstuk. Waar nodig zetten wij experts uit ons brede netwerk in.

Voor vragen over dit thema, neem contact op met:

Rapporteren over lange termijn waardecreatie, CSRD, kansen, risico's en impacts als waarborg voor continuïteit van de onderneming.

Klanten & partners