Over TOSCA

Tosca is een Tribe van professionals die hun kennis, inzichten en ervaring bundelen om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame wereld. Wat ons bindt en wat ons drijft is ons streven naar welzijn voor iedereen. Wij doen dat door organisaties bij te staan  een ‘force for good’ te zijn, dat wil zeggen ethisch en integer te handelen met oog voor maatschappij en milieu.

Sustainability gaat voor ons over welzijn op de lange termijn. Daarom is lange termijn waardecreatie altijd ons uitgangspunt. Organisaties kunnen dit bereiken door hun stakeholders en de maatschappij centraal te stellen in hun handelen. Geïntegreerd denken en lange termijn gerichtheid zijn hiervoor essentieel.

Wij fungeren als Change Agents gericht op vooruitgang. Liefst groot, maar wij zetten ons ook in voor organisaties die de eerste stappen willen nemen. We begeleiden en faciliteren verandering door bewustwording te vergroten, kennis over te dragen en verbinding te zoeken met de individuele drijfveren. Wij werken het liefst met onze opdrachtgevers in co-creatie, omdat wij geloven dat dit tot duurzame verbetering en verandering leidt, en engagement van de gehele organisatie vergroot.

Sustainability gaat voor ons over welzijn op de lange termijn.

Onze mensen

Esther de Graaf

Esther de Graaf

De kracht zit hem in de verbinding

Steeds meer organisaties staan stil bij wat zij bijdragen aan de maatschappij. Van het ontstaan van een concreet beeld van deze bijdrage tot het realiseren hiervan speelt verbinding een essentiële rol. Verbinding van inhoud én mensen: individuen, afdelingen, organisaties. Met mijn kennis en ervaring, helikopterview en verbindend vermogen wil ik bedrijven begeleiden in het definiëren en daadwerkelijk realiseren van hun maatschappelijke bijdrage.

Marlies Kort

Marlies Kort

Wat je al doet als startpunt

Waar te beginnen als onderneming op het pad naar duurzaam ondernemen? Vaak doen ondernemingen al veel meer dan ze beseffen. Dit in samenspraak met de onderneming in beeld brengen en van daaruit invulling geven aan een duurzame strategie is een van mijn grote drijfveren. Want als je begint bij wat je al doet, is het niet geforceerd. Met mijn kennis en jarenlange ervaring kan ik een waardevolle bijdrage leveren.

Nicolette Loonen

Nicolette Loonen

Ieder steentje in de vijver kan een rimpeling veroorzaken

Ik ben ervan overtuigd dat organisaties op de lange termijn alleen succesvol kunnen zijn als zij per saldo een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Ik wil met mijn ervaring als adviseur, accountant, bestuurder en toezichthouder bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Iedereen kan hieraan bijdragen. Hoe klein het steentje ook is dat jij in de vijver werpt, samen veroorzaken we een grote golf.

Ulrike de Jong

Ulrike de Jong

Samen echte impact maken

Door mijn achtergrond in marketing & strategie te combineren met duurzaamheid, wil ik organisaties helpen om ECHTE impact te maken op weg naar een groene, open en inclusieve economie. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn en blijven als ze naar alle drie pijlers van duurzaamheid kijken: dus niet alleen het economische, maar zeker ook op het sociale aspect en daarbij zorg dragen voor onze planeet.