Over TOSCA

Tosca is een Tribe van professionals die hun kennis, inzichten en ervaring bundelen om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame wereld. Wat ons bindt en wat ons drijft is ons streven naar welzijn voor iedereen. Wij doen dat door organisaties bij te staan  een ‘force for good’ te zijn, dat wil zeggen ethisch en integer te handelen met oog voor maatschappij en milieu.

Sustainability gaat voor ons over welzijn op de lange termijn. Daarom is lange termijn waardecreatie altijd ons uitgangspunt. Organisaties kunnen dit bereiken door hun stakeholders en de maatschappij centraal te stellen in hun handelen. Geïntegreerd denken en lange termijn gerichtheid zijn hiervoor essentieel.

Wij fungeren als Change Agents gericht op vooruitgang. Liefst groot, maar wij zetten ons ook in voor organisaties die de eerste stappen willen nemen. We begeleiden en faciliteren verandering door bewustwording te vergroten, kennis over te dragen en verbinding te zoeken met de individuele drijfveren. Wij werken het liefst met onze opdrachtgevers in co-creatie, omdat wij geloven dat dit tot duurzame verbetering en verandering leidt, en engagement van de gehele organisatie vergroot.

Sustainability gaat voor ons over welzijn op de lange termijn.

Onze mensen

Nicolette Loonen

Nicolette Loonen

Partner

Ieder steentje in de vijver kan een rimpeling veroorzaken

Ik ben ervan overtuigd dat organisaties op de lange termijn alleen succesvol kunnen zijn als zij per saldo een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Ik wil met mijn ervaring als adviseur, accountant, bestuurder en toezichthouder bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Iedereen kan hieraan bijdragen. Hoe klein het steentje ook is dat jij in de vijver werpt, samen veroorzaken we een grote golf.

Ulrike de Jong

Ulrike de Jong

Partner

Samen echte impact maken

Door mijn achtergrond in marketing & strategie te combineren met duurzaamheid, wil ik organisaties helpen om ECHTE impact te maken op weg naar een groene, open en inclusieve economie. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn en blijven als ze naar alle drie pijlers van duurzaamheid kijken: dus niet alleen het economische, maar zeker ook op het sociale aspect en daarbij zorg dragen voor onze planeet.

Christien Pennings

Christien Pennings

associate partner

Jouw CSR plan op één A4

Samen met een bedrijf een duurzaamheidsbeleid opstellen, implementeren en communiceren: dat doe ik graag! Met een uniek en eigen verhaal waar je, als medewerker van een bedrijf, trots op kunt zijn. Met concrete doelen en resultaten. En mooi vormgeven. Het liefst op 1 A4. Zo is het duidelijk voor werknemers, klanten en andere stakeholders waar je staat als organisatie en waar je heen wil. Dat werkt heel goed, weet ik uit mijn 15 jaar ervaring als duurzaamheidsadviseur.

Birgit van Oijen

Birgit van Oijen

ASSOCIATE PARTNER

Do not harm Do good

Het motto waar ik mij in kan vinden is ‘Do not harm Do good’. Vanuit de essentie dat ik graag zie dat organisaties positieve impact realiseren, meer dan alleen ‘minder negatieve effecten’ beheersen. Om organisatie-brede verbetering te realiseren werk graag in teams. En met de juiste vragen stellen, ondersteun ik organisaties met het verkrijgen van inzicht en overzicht. Ik zoek een instrument dat bij de werkwijze, bedrijfsvoering én bij het ambitieniveau past. Met mijn ervaring als adviseur, auditor draag ik er zorg voor dat de verkregen inzichten omgezet worden in plannen en acties.

Floor Klein

Floor Klein

Sustainability Consultant

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kan alleen als iedereen meedoet.

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken kan alleen als iedereen meedoet. Door mijn ervaring als MVO-manager en duurzaamheidsconsultant weet ik wat er nodig is om een ​​duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering te ontwikkelen, hoe je medewerkers hierbij betrekt en welke kansen er zijn om een ​​positieve impact te maken. Mijn expertise ligt op het gebied van strategie en implementatie, beleidsontwikkeling en governance, materialiteitsanalyses, impact-/duurzaamheidsrapportage en het ontwikkelen van sociaal-maatschappelijke programma's.

Marjolein Baghuis

Marjolein Baghuis

Associate partner

Positieve verandering door focus en verbinding

Duurzaam ondernemen stimuleert positieve verandering - voor de maatschappij en voor een specifieke organisatie. Voor mij start dit altijd vanuit focus op de belangrijkste (materiële) thema's en verbinding tussen mensen, organisaties en kennis. De verbinding tussen zakelijke doelstellingen en maatschappelijke behoeften is de basis voor een effectieve, duurzame strategie. Die mensen in beweging brengt om samen gericht aan de slag te gaan voor duurzaam succes. 

Marieke van der Horst

Marieke van der Horst

Associate Partner

Sturen op impact

Duurzame prestaties leveren vraagt om meer dan alleen een financieel gezond businessmodel. Het integrale plaatje is breder, complexer en daagt ons uit om met een open blik te kijken naar waarom we de dingen doen die we doen en hoe het beter kan, binnen de grenzen van de planeet en met oog voor alle betrokken partijen. En zo kun je sturen op impact. Als voormalige Finance Director weet ik hoe te sturen op financieel resultaat. Het is mijn passie om bedrijven te leren breder te kijken, daarin de juiste focus aan te brengen en dan te sturen op impact. 

Cris Janssen

Cris Janssen

ASSOCIATE PARTNER

Een proactieve rol voor het bedrijfsleven in de duurzaamheidstransitie

Als ESG-adviseur begeleid ik bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsstrategieën, ESG-verslaglegging en het oplossen van ESG-vraagstukken. Door mijn achtergrond als inkoopdirecteur heeft de ketenverantwoordelijkheid van bedrijven altijd mijn bijzondere aandacht. Samenwerken is een essentiële voorwaarde voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben gemotiveerd om samen met bedrijven een proactieve rol te spelen in de duurzaamheidstransitie.

Hester Verweij

Hester Verweij

Impact Office Manager

gewoon zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Op een praktische wijze ondersteun ik organisaties op gebied van HR en Officemanagement. Mijn streven is het om waarde voor het team te creeren op de lange termijn. Bij TOSCA wil ik bijdragen aan verdere professionalsering van de interne organisatie zodat het team zich kan richten om impact te maken bij de klanten.

Klanten & partners