CSRD GAP ANALYSE

Op basis van de materialiteitsanalyse kun je beginnen met het opstellen van relevante rapportage-eisen voor jouw organisatie. Je weet nu immers precies over welke onderwerpen je moet rapporteren. Hieronder zie je als voorbeeld een paar van de 82 rapportagevereisten. ESRS-2 is van toepassing op alle bedrijven. De overige onderwerpen waarover je moet rapporteren zijn afhankelijk van de uitkomst van jouw dubbele materialiteitsanalyse. 

In de ESRS staan gedetailleerde overzichten en beschrijvingen per onderwerp waar jouw organisatie over moet rapporteren. De ESRS maken onderscheid tussen verplichte en vrijwillige  rapportage vereisten. Voor alle materiële onderwerpen moeten bedrijven beleid, maatregelen, meetmethodes en doelen rapporteren. ESRS2 toont generiek de minimum rapportagevereisten (MDR), terwijl elke specifieke ESRS meer gedetailleerde vereisten beschrijft.

Als je hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een gap-analyse kan TOSCA helpen. Per materieel onderwerp kunnen onze experts je bijstaan in een gedetailleerde CSRD gap-analyse. We analyseren alle beschikbare informatie, vergelijken deze met ESRS met behulp van onze gebruiksvriendelijke tools, bespreken eventuele hiaten en werken samen met jou aan een routekaart om jouw organisatie te helpen om te voldoen aan de CSRD.

lees meer

Klanten & partners