CSRD quick scan

Vanaf boekjaar 2023 moet een groot aantal bedrijven voldoen aan de CSRD. Voor veel organisaties is het uitbrengen van een duurzaamheidsverslag nieuw. Wanneer u wilt weten aan welke eisen uw duurzaamheidsverslag moet voldoen, en hoe u uw huidig jaarverslag beter kunt laten aansluiten op de CSRD en de wensen van stakeholders kan TOSCA een CSRD quickscan voor u uitvoeren. U weet dan welke stappen u moet nemen. De quick scan van TOSCA geeft helder inzicht in waar u staat. Bijvoorbeeld welke inhoudelijke componenten zouden moeten worden toegevoegd en aan welke aanvullende eisen het verslag moet voldoen. Uiteraard kan TOSCA u ook helpen bij de implementatie van de verbeterstappen, bijvoorbeeld met een materialiteitsanalyse of EU Taxonomy alignment.

Een quick scan van uw jaarverslag en governance om stappen te bepalen naar CSRD compliance.

Klanten & partners