Quick scan reporting

Wanneer u wilt weten hoe u uw duurzaamheids-, ESG of geïntegreerde verslag beter kunt laten aansluiten op de wensen van stakeholders kan TOSCA voor u een Quickscan uitvoeren zodat u weet welke stappen u moet nemen. De quick scan van TOSCA geeft helder inzicht in waar u staat. Bijvoorbeeld welke inhoudelijke componenten zouden moeten worden toegevoegd en aan welke aanvullende eisen het verslag moet voldoen. In de quickscan nemen we de voor u relevante standaarden en benchmarks mee. Eventueel wordt aan de quickscan een verbeterworskhop gekoppeld.

Een quick scan van u jaarverslag als eerste stap richting een geïntegreerd jaarverslag.