Stakeholderanalyse en -dialoog

We brengen de voor de organisatie belangrijke stakeholders en de onderlinge relaties in kaart. Hierbij beoordelen we of:

  • Een partij of persoon direct of indirect invloed kan uitoefenen op de onderneming;
  • De onderneming zelf direct of indirect invloed kan uitoefenen op de partij of persoon;
  • Een partij of persoon belang heeft bij het handelen van de onderneming;
  • De onderneming belang heeft het handelen van de partij of persoon.

De volgende stap is de dialoog aangaan. Dit kan op verschillende manieren, denk aan individuele interviews of rondetafelgesprekken. Deze dialoog is essentieel om inzicht te krijgen in de wederzijdse verwachtingen en is een onmisbaar strategisch gereedschap.

Welke impact heeft uw organisatie op uw stakeholders? En welke impact hebben zij op u? TOSCA helpt organisaties hun positieve impact te vergroten.

Klanten & partners