Advies over inrichting van geïntegreerde sturing in de organisatie

Veel organisaties worstelen met de vertaling van integrated thinking naar integrated steering. U weet welke doelen u wilt nastreven, aan welke SDG's u een bijdrage wilt leveren en welke waarde u wilt creëren voor uw stakeholders. Maar de sturing op het bereiken van die doelen is weerbarstig en complex. TOSCA maakt de sturingscyclus voor u inzichtelijk, en koppelt dit aan een helder stappenplan met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Wij begeleiden uw mensen bij het zich eigen maken van de nieuwe vaardigheden en kennis, en geven praktische adviezen over de te implementeren kpi's en management dashboards.

Doelen voor ogen hebben is één. Deze integreren in uw bedrijfsvoering is de volgende stap en die is een stuk complexer.

Customers & partners