Begeleiding van het geïntegreerd jaarverslag proces

Steeds meer organisaties brengen een geïntegreerd jaarverslag uit, waarin de financiele en niet-financiële doelstellingen en resultaten worden gepresenteerd. Duurzaamheidsinformatie, die voorheen buiten de scope van het jaarverslag viel, neemt hierbij een belangrijke rol in. Dit betekent vaak dat andere afdelingen betrokken moeten worden, en data uit andere bronnen moet worden verzameld. Ook de verhaallijn en componenten van het geïntegreerd jaarverslag veranderen, doordat samenhang moet worden aangebracht tussen strategie, stakeholderdialoog, materialiteit, risico's, resultaten, impact (positief en negatief) en de SDG's. TOSCA heeft ruime ervaring met het naar een hoger niveau brengen van de inhoud en het proces van het verslag.

Een integraal jaarverslag laat duidelijk zien dat alles met elkaar verbonden is.

Customers & partners