Benchmarking en ESG-ratings

Door benchmarking krijgt de organisatie inzicht in de eigen (duurzaamheid)prestaties en werkwijzen ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Deze vergelijking dient om de relatieve prestaties vast te stellen en inzicht te krijgen in de gewenste verbeterpunten. Wegens de complexiteit van regelgeving en het toenemend aantal duurzaamheidrichtlijnen en -standaarden valt het veel organisaties zwaar de benodigde informatie binnen de organisatie bijeen te brengen. TOSCA heeft ruime ervaring met verschillende benchmarks en ESG-ratings. Wij scheppen inzicht in deze materie, helpen met het verzamelen en verwerken van de relevante informatie, en formuleren op basis hiervan een verbeterplan. De betere scores op benchmarks en betere ESG-ratings die hieruit voortkomen zijn goed voor de reputatie en bieden de onderneming diverse verdere voordelen. Zo maken financiële instellingen bij hun financierings- en investeringsbeslissingen in toenemende mate gebruik van de informatie uit benchmarks en ESG-ratings.

Betere score op benchmarks en hogere ESG-ratings maken ondernemingen aantrekkelijker voor diverse stakeholders.

Customers & partners