Quick scan reporting

Wanneer u overweegt om over te gaan op een geïntegreerd jaarverslag wilt u weten welke stappen u moet nemen. De quick scan van TOSCA geeft helder inzicht in de inhoudelijke componenten die moeten worden toegevoegd en aan welke aanvullende eisen het jaarverslag moet voldoen. Daarnaast wordt duidelijk in hoeverre uw organisatie is voorbereid op integratie van duurzaamheid in de gehele organisatie. In de quickscan worden tevens eisen vanuit standaarden en benchmarks waaraan de organisatie zich heeft gecommiteerd, meegenomen. Eventueel wordt aan de quickscan een verbeterworskhop gekoppeld.

Een quick scan van u jaarverslag als eerste stap richting een geïntegreerd jaarverslag.

Customers & partners