Workshop long-term value creation

In deze workshop brengen we de belangrijkste stakeholders van de organisatie en de waardeketen in kaart. We kijken naar waar in de keten nu al waarde wordt gecreëerd en waar waarde wordt vernietigd. Daarnaast kijken we naar welke trends en ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de waardecreatie voor de organisatie, nu en in de toekomst. Het resultaat is meer kennis over hoe je als organisatie naar lange termijn waardecreatie kunt kijken en inzicht in de waarde die de organisatie nu al creëert voor haar stakeholders. De uitkomsten kunnen, indien gewenst, worden gevisualiseerd in een zogenaamd waardecreatiemodel.

In deze workshop brengen we de belangrijkste stakeholders van de organisatie en de waardeketen in kaart.

Customers & partners