Executive program: ESG reporting expert

Dubbele materialiteitsanalyse

 Nicolette Loonen en Ulrike de Jong verzorgen samen het college dat dieper ingaat op de materialiteitsanalyse en het proces dat dit van een organisatie in de praktijk vraagt. Wat is de keten die je beschouwt en waar leg je de grens? Denk ook aan de wijze waarop stakeholderconsultatie wordt ingericht om dubbele materialiteit te bepalen en het geven van een oordeel over de gedegenheid hiervan, hierbij ook de context van de organisatie en keten evenals maatschappelijke dilemma’s en partijen in acht nemend. 

Op basis van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zijn de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) gepubliceerd, een uitgebreide set van nieuwe verslaggevingsstandaarden. Duurzaamheid is een breed begrip dat zowel milieuaspecten (environmental | E), sociale aspecten (Social | S) als de inrichting van goed bestuur (Governance | G) omvat. Een onderneming is niet aan alle specifieke regels gebonden; bepalend is welke informatie relevant is op basis van afstemming met de stakeholders. Inzicht in de inhoud en gevolgen van de nieuwe regelgeving is noodzakelijk om tot een verantwoorde toepassing te komen. 

Voor een verdieping op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving (CSRD, ESRS) biedt Impact Centre Erasmus (ICE) in samenwerking met de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) het vierdaagse Executive Program ESG Reporting Expert aan. Hiermee verkrijg je gedegen kennis en inzichten om binnen jouw organisatie mee aan de slag te gaan. 

Het Executive Program ESG Reporting Expert van de Erasmus Universiteit Rotterdam is vooral gericht op professionals die betrokken zijn bij het opmaken van, toezicht houden op, adviseren over of controleren van duurzaamheidsverslaggeving, en voor degenen die een algemene interesse hebben in de ontwikkelingen op dit gebied. Dit betreft met name bestuurders, accountants, (business)controllers en andere financiële professionals evenals commissarissen en toezichthouders met de finance-portefeuille (auditcommissie). 

HET EXECUTIVE PROGRAM ESG REPORTING EXPERT BIEDT:

  • Een compleet beeld van de wetgeving 
  • Handvatten voor de materialiteitsanalyse
  • Dieptekennis over de diverse ESRS-en
  • Een vertaalslag naar de eigen praktijk 
  • Handvatten voor integratie in het ondernemingsbeleid Meer grip op kansen en dilemma’s 
  • Inzicht in assurance rond de CSRD 

Ulrike en Nicolette verzorgen samen het college dat dieper ingaat op de materialiteitsanalyse en het proces dat dit van een organisatie in de praktijk vraagt. Andere docenten zijn Prof. dr. Karen Maas, Prof. dr. Marting Hoogendoorn RA, Alexandra van Selm, Miriam van Gool, Justus Koek en Marcus Looijenga MSc RA.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ulrike@toscatribe.nl +31 6 51072464

esg-reporting-programma.jpg

Terug naar nieuws

Klanten & partners