Schending van mensenrechten - geen ver van mijn bed show

Blog

Vrijwel alle organisaties zullen schending van mensenrechten veroordelen. Bij een groot aantal hiervan is vervolgens de eerste reactie dat daar binnen hun organisatie geen sprake van is. Op het eerste gezicht lijkt dat ook te kloppen. Vooral omdat schending van de mensenrechten veelal geassocieerd wordt met ernstige misstanden en dat dan vooral in verre landen. Maar als je dit in een breder perspectief plaatst, wordt het duidelijk dat elke onderneming, van groot tot klein, het risico loopt inbreuk te maken op mensenrechten.  Of zoals verwoord in de introductie van de ‘UN Guiding Principles Reporting Framework’: 

Ondernemingen kunnen invloed hebben op de mensenrechten van hun werknemers, contractarbeiders, klanten, arbeiders in de toeleveringsketen, de gemeenschappen rond hun operaties en de eindgebruikers van hun producten. Zij kunnen direct of indirect invloed uitoefenen op vrijwel het hele spectrum van internationaal erkende mensenrechten. 
 
Daarbij gaat het bij schending niet alleen om veroorzaken of eraan bijdragen in het kader van de eigen activiteiten, maar ook, indirecter, eraan gelinkt zijn via een zakelijke relatie. Denk hier eens aan: een grote supermarkt verkoopt thee van een bepaald merk. Een NGO rapporteert mensenrechtenschending op een van de theeplantages. De leverancier van het theemerk ontkent de schendingen en verwijst naar audits van de plantage.  

Toch kan de supermarkt in dit voorbeeld indirect betrokken zijn bij mensenrechtenschending. En al draagt hij zelf niet direct bij aan de schending, hij moet manieren zoeken om deze te voorkomen of te verminderen.  

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat schending van mensenrechten dichterbij is dan je denkt. Elke onderneming loopt risico op dit gebied. Zorg dus dat je de 'salient risks’ goed in kaart hebt door middel van een assessment. 

Groot of klein, dicht bij huis of ver weg, elke onderneming heeft de verantwoordelijkheid om haar steentje bijdragen aan het verbeteren van de mensenrechtensituatie in de wereld. Zo geven we daadwerkelijk invulling aan de Sustainable Development Goals.  

Terug naar nieuws

Klanten & partners