Sustainable Development Goals integreren

Event

In 2015 werd de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling geadopteerd door alle lidstaten van de Verenigde Naties. De inmiddels alom bekende Duurzame Ontwikkelings Doelen (of SDGs) vormen het hart van deze agenda. Om de doelen te halen, is het nodig dat zowel overheden als bedrijven als burgers met elkaar samenwerken.  


In deze tijd, waarin corona en het omgaan met de coronamaatregelen bij veel bedrijven op de voorgrond staan, dreigt de aandacht hiervoor te verslappen. Op korte termijn reduceren we CO2 doordat we letterlijk tot stilstand worden gebracht. Maar tegelijkertijd hebben de maatregelen een enorme impact op de economie en kunnen ze toekomstige investeringen in CO2 reductie in de weg staan. Sommige bedrijven varen wel bij de crisis, doordat zij een product leveren dat goed van pas komt in deze tijd. Anderen zien de omzet teruglopen tot minder dan 20% van de normale omzet. Ook sociaal gezien heeft de crisis een enorme invloed. Ouderen kunnen zich nog eenzamer voelen en mensen raken hun baan kwijt. De beschikbaarheid van water en een goede hygiëne is belangrijker dan ooit. 


De Sustainable Development Goals bieden een goed kader om na te denken over de diverse effecten van uw organisatie op mens, milieu en maatschappij. Ze bieden ook een raamwerk om na te denken over kansen en risico’s. Steeds meer worden de SDGs gezien als gemeenschappelijke taal die organisaties helpt elkaar te vinden in hun streven naar een betere wereld. En in de praktijk blijkt dat ze medewerkers motiveren om te werken aan duurzaamheid; iedereen heeft wel een SDG die hem of haar aan het hart gaat. 


In de praktijk spannen veel organisaties zich al in om duurzamer te worden. Drivers zijn bijvoorbeeld wet- en regelgeving, veranderende maatschappelijke normen, medewerkers die aangeven ‘liever bij een duurzame organisatie’ te werken of investeerders en financiers die hierom vragen. We zien dat veel organisaties beginnen met in kaart te brengen wat er al is. Dat is een belangrijke stap die vaak tevens ideeën brengt over wat de organisatie zou kunnen bijdragen en waar zij echt het verschil kan maken.  


Sta jij op het punt om de Sustainable Development Goals te gaan integreren in de strategie en bedrijfsvoering van jouw organisatie? Of hebben jullie al stappen gemaakt en wil je vervolgstappen zetten? Op 17 september 2020 organiseren wij een masterclass 'SDGs integreren'. Post NL is te gast en vertelt over hoe zij de integratie van de SDGs hebben aangepakt en waar ze tegenaan zijn gelopen. Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven:Masterclass SDGs integreren

Terug naar nieuws

Klanten & partners