Webinar: CSRD! Waar moet ik beginnen?

Webinar

Vanaf boekjaar 2025 moeten veel MKB-bedrijven verplicht gaan rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties door de invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Als je aan twee van de volgende drie criteria voldoet, valt jouw bedrijf onder de CSRD: aantal FTE meer dan 250, meer dan EUR 40 mln. omzet, en 20 mln. balanstotaal. Valt jouw bedrijf binnen deze doelgroep? En wil je weten wat deze regelgeving precies inhoudt, hoe je het handig aanpakt, én hoe je hieruit kansen kan creëren voor het verder verduurzamen van jouw bedrijf?

In onderstaand webinar vertellen de partners van TOSCA, Nicolette Loonen en Ulrike de Jong alles over de CSRD een waar je moet beginnen.

Wil je meer weten? Bel dan of mail naar Ulrike de Jong: ulrike@toscatribe.nl; 06-51072464

Terug naar nieuws

Klanten & partners