Begeleiding naar een Integrated Report

ZLM Verzekeringen

ZLM Verzekeringen wilde de eerste stap zetten naar een integrated report. Het integreren van lange termijn waardecreatie, oftewel duurzaamheid, in de strategie was een vraag waar Nicolette tegelijkertijd mee begon. Na een grondige analyse van de 'quick wins' in het jaarverslag is er op basis van interviews met betrokkenen een voorzet gemaakt voor toevoegingen aan het jaarverslag, die de waardecreatie voor klanten en medewerkers beter in kaart bracht. Ook is gekeken welke indicatoren ZLM Verzekeringen intern gebruikt, die konden worden toegevoegd aan het jaarverslag om een gebalanceerder beeld te geven van de prestaties. 

In een workshop met het management is eerst stilgestaan bij de betekenis van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties om in kaart te brengen welke impact ZLM Verzekeringen momenteel heeft op haar stakeholders, en welke bijdrage ZLM in de toekomst wil leveren aan realisatie van maatschappelijke vraagstukken. In een interactieve sessie is een keuze gemaakt voor thema's die passen bij ZLM, vervolgens zijn deze thema's vertaald naar de missie, visie en strategie. Hierbij is niet alleen gekeken naar risico's voor de organisatie, maar ook naar kansen die het onderscheidend vermogen en de continuïteit van ZLM versterken.

Terug naar projecten

Klanten & partners