Begeleiding herijking strategie

ZLM Verzekeringen

Vraag

De directie van ZLM Verzekeringen heeft TOSCA gevraagd om het management team te begeleiden in het herdefiniëren van hun strategie voor 2021-2025. Duurzaamheid speelde daarbij een belangrijke rol.

Achtergrond

Eind 2019 had TOSCA de directie in een aantal workshops begeleid bij het bepalen van de maatschappelijke impact van ZLM Verzekeringen aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2020 heeft de directie TOSCA gevraagd om het gehele management team te begeleiden bij het herdefiniëren van de nieuwe strategie en hierbij duurzaamheid nog meer te verankeren. Ook andere thema’s, zoals innovatie, speelden een belangrijke rol. 

Aanpak

Na een intake met de directie heeft TOSCA twee workshops vormgegeven, waarin vier rollen van ZLM Verzekeringen centraal stonden: ZLM als verzekeraar/dienstverlener, ZLM als werkgever, ZLM als investeerder en ZLM in de maatschappij. Voor iedere rol heeft TOSCA een omgevingsanalyse gepresenteerd met aansprekende voorbeelden aan de hand van filmpjes en best practices. Hiermee werd het management team uitgedaagd om ‘out-of-the-box’ te denken en voort te bouwen op eigen successen.

In eerste instantie was het de bedoeling om met het gehele management team bij elkaar te komen, maar toen bleek dat door de Corona-maatregelen dit niet mogelijk was, is het gehele traject omgezet in een online traject. Door slim gebruik te maken van online tools en creatieve energizers in te voegen in het programma, is maximaal gebruik gemaakt van ieders inbreng. Gedurende het gehele traject is de voortgang continu met de directie en het management team afgestemd om te borgen dat de uitkomst breed gedragen was.

Resultaat

Na afloop van de workshops heeft TOSCA een samenvatting met de belangrijkste uitkomsten met de directie gedeeld. TOSCA heeft geholpen om de uitkomsten te clusteren, SMART te maken en te koppelen aan ambitieuze doelstellingen. De directie heeft deze input vervolgens gebruikt voor een presentatie aan de RvC en wil deze in hun nieuwe strategie cyclus meenemen.

Terug naar projecten

Klanten & partners