Sturing op waardecreatie

Nederlands verzekeringsconcern

Een groot Nederlands verzekeringsconcern merkte dat de sturing op lange termijn waardecreatie nog niet verankerd was in de planning & control cyclus. Ook was duidelijk dat medewerkers niet bekend waren met de strategische doelstellingen die gekoppeld waren aan de Sustainable Development Goals, waardoor deze onvoldoende werden vertaald naar kansen op de werkvloer.

Gedurende een jaar heeft Nicolette als programma manager het verzekeringsconcern ondersteund en aangejaagd in het realiseren van de ambitie om 'Integrated Steering' te verankeren in de organisatie. Hiertoe heeft zij de formele kanalen ingezet, zoals het inrichten van een stuurgroep en een werkgroep, maar ook informele kanalen benut, zoals het informeren en stimuleren van sleutelfiguren en het opzetten van een app-groep om inspiratie te delen. Tevens heeft zij met enkele interne medewerkers een inspiratie-dag georganiseerd voor medewerkers van de organisatie, die gezien werden als 'change agents' in de organisatie.

Het resultaat van haar opdracht was dat er meer bewustwording bij medewerkers was over de betekenis van duurzaamheid voor de organisatie en dat er niet-financiele KPI's ontwikkeld zijn die betekenis geven aan geintegreerd sturen.

Terug naar projecten

Klanten & partners