VAN STRATEGIE TOT IMPLEMENTATIE EN CSR-VERSLAG

Klant in de visserij

Achtergrond
Onze klant is een familiebedrijf dat miljoenen mensen over de hele wereld voorziet van gezonde en betaalbare visproducten. Het bedrijf vangt, kweekt en verwerkt hoogwaardige vis en garnalen. In het verleden is gewerkt aan een duurzaamheidsbeleid, maar ze wilden de volgende stap zetten in hun duurzaamheidsreis met de focus op het definiëren van ambitie op lange termijn, en ook het toepassen van dubbele materialiteit met een link naar de Sustainable Development Goals (SDG's), en het ontwikkelen van een MVO-strategie, tezamen met het verankeren van duurzaamheid in de organisatie en het opstellen van een ESG-rapport voor CSRD-compliance.

Aanvraag & aanpak
In een periode van ongeveer 18 maanden werkten we in co-creatie aan de volgende stappen met het bestuur en het MVO-team.

1. Ambitie & purpose definiëren
Om de ambitie en purpose te definiëren hebben we eerst in kaart gebracht waar onze klant op dit moment staat in hun duurzaamheidsreis en de lange termijn ambitie gedefinieerd. We analyseerden hoe het bedrijf waarde creëert gekoppeld aan de kernactiviteiten van het bedrijf. We zijn aan de slag gegaan met de PURPOSE van het bedrijf om ervoor te zorgen dat het volledig gekoppeld is aan die ambitie die we ook in de tweede fase zijn blijven finetunen.

2. Dubbele materialiteitsanalyse in overeenstemming met de CSRD
Om de duurzaamheidsthema’s te identificeren die het meest relevant zijn voor onze klant, hebben we een solide dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd. Hierbij hebben wij de impact van duurzaamheidsthema’s vanuit twee perspectiven geanalyseerd: 
a. de financiële materialiteit (hoe groot is de invloed van het thema op de (financiële) prestaties van de organisatie, en
b. de impactmaterialiteit (hoe groot is de invloed van je organisatie op mens en mileu). We werkten samen met interne en externe stakeholders en experten. 

De dubbele materialiteitsanalyse is volledig in lijn met de Europese CSRD-eisen.

3. Strategie: CSR-plan op één 1A
Alle duurzaamheidsthema's die tijdens de dubbele materialiteitsanalyse zijn geïdentificeerd, zijn als basis gebruikt om de strategie voor de komende jaren te bepalen (en in een later stadium ook om input te leveren voor het MVO-verslag). De eerste stap was het definiëren van de langetermijnambitie voor 2030 per onderwerp. Nadat de langetermijnambities gedefinieerd waren, hebben we samen met het team de strategie ontwikkeld volgens het OGSM-model. We definieerden de objective, goals, strategische keuzes en indicatoren.

4. Duurzaamheid verankeren in de organisatie
We zeggen altijd dat er 20% nodig is om een goede strategie te definiëren en 80% om deze echt uit te voeren. Deze stap was dus uiterst belangrijk om de organisatie op te zetten, actieplannen per thema uit te werken en de structuur en verantwoordelijkheden van de teams te definiëren. Hier hebben we ook de bredere organisatie betrokken en experts binnen en buiten de organisatie. Verder hebben wij een scan uitgevoerd om te identificeren hoe onze klant duurzamheid nog verder kan verankeren in hun bedrijfsvoering. We hebben gekeken welke praktijken momenteel al verankerd zijn in de organisatie en op welke praktijken het team zich in de toekomst kan richten. Dit hielp focus aan de brengen.

5. ESG-rapport
De laatste stap was het opstellen van een sterk ESG-rapport dat in de toekomst aan de CSRD-richtlijnen moet voldoen. Inhoud van eerdere stappen leverde input voor dit rapport. Ons partner CF-Report verzorgde de vomrgeving van het rapport.

Resultaat
TOSCA begeleidde het team van onze klant door de eerste 4 stappen met behulp van diverse workshops, teamsessies met bewezen methodologieën zoals OGSM (Objective Goals, Strategy, Measurement), Sustainability SWOT, value creation model, dubbele materialiteit, project & program management tools, RACI-mode, governance model, scan: practices on how to embed sustainability. Het was een waar genoegen om tijdens het hele proces met het team samen te werken.

Voor dit programma werkten we samen met onze partner CF Report. 

Wil je meer weten, neem dan contact op met Ulrike via 06-51072464 of ulrike@toscatribe.nl

Terug naar projecten

Klanten & partners