Werken naar een CSRD-conform duurzaamheidsverslag

Daiwa House Modular Europe

 

Achtergrond

Daiwa House Modular Europe heeft in het verleden gerapporteerd over ESG-onderwerpen (environment, social, governance), maar wilde een tandje bijsteken in ESG-rapportage en deze in lijn brengen met de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ook vragen steeds meer stakeholder om transparante informatie over niet-financiële gegevens van Daiwa House Modular Europe. De Europese Commissie heeft een wetgevingsvoorstel goedgekeurd voor een richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage van ondernemingen (CSRD) die ondernemingen binnen het toepassingsgebied ervan verplicht om te rapporteren met behulp van een dubbel materialiteits analye in overeenstemming met de ‘Europese Sustainability Reporting Standards’ (ESRS). De rapportageverplichtingen zullen in de loop van de tijd voor verschillende bedrijven geleidelijk worden ingevoerd en de eerste bedrijven zullen de normen in het boekjaar 2024 moeten toepassen.

Aanvraag & aanpak

Het startpunt voor het rapport was een dubbele materialiteits analyse voor Daiwa House Modular Europe, die de basis vormt voor het ESG-rapport. We hebben ook een gap-analyse uitgevoerd op basis van de huidige informatie die beschikbaar is bij het bedrijf en deze in kaart gebracht aan de hand van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Wij hebben de volgende stappen doorlopen met Daiwa House Modular Europe:

  • Workshop om de ambitie in kaart te brengen
  • Dubbele materialiteit analyse, inclusief raadpleging van diverse stakeholders
  • Contentplan en creatie voor het ESG-rapport
  • Implementatie van het rapport inclusief een waardecreatiemodel en visualisatie

Resultaat

TOSCA begeleidde Daiwa House Modular Europe door het proces en publiceerde het ESG-rapport dat u hier kunt vinden of klik op onderstaand plaatje. We werken verder samen met Daiwa House Modular Europe om volledig CSRD-compliant te worden. Voor de visualisatie van het rapport werkten we samen met onze partner CF Reporting.

daiwa-rapport.jpg

Voor meer informatie bel of mail Ulrike de Jong: 06-51072464, ulrike@toscatribe.nl

 

Terug naar projecten

Klanten & partners